Ömer Hayyam

159

Okunu attı mı ölüm, siperler boşuna;
O şatafatlar, altınlar, gümüşler boşuna;
Gördük bütün insan işlerinin iç yüzünü:
Tek güzel şey iyilik, başka düşler boşuna.

ÖMER HAYYAM

ömer hayyam3

Bu uçsuz bucaksız dünya içinde, bil ki,
Mutlu yaşamak iki türlü insana vergi;
Biri iyinin kötünün aslını bilir,
Öteki ne dünyayı bilir, ne kendini.

Ömer Hayyam

f021

Ömer Hayyam (Türkmenistan)

Saz bolsa meý bolsa gözel ýar bolasa,
Akar suw kenary hem gülzar bolsa,
Ölçerme ojagyn sönen dowzahyñ,
Şudur jennet eger jennet bar bolsa

Saz olsa, mey olsa, güzel yar olsa
Akar su kenarı hem gülizar olsa
Karıştırma ocağı sönen cehennemi
Şudur cennet eğer cennet var olsa

Ömer Hayyam

Ölçerme=kariştırma. Dowzah= cehennem.